Filters
1 Hit in 0.044 sec

Global emerging markets equity funds versus european emerging markets equity funds – comparative analysis
Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących versus fundusze akcji europejskich rynków wschodzących – analiza porównawcza

Wojciech Krawiec
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy porównawczej funduszy akcji globalnych rynków wschodzących i funduszy akcji europejskich rynków wschodzących. Ze względu na dużą różnorodność pomiędzy funduszami zaliczanymi do tych grup podjęto próbę wskazania podobieństw i różnic pomiędzy nimi i pomiędzy obiema grupami. Uzupełnieniem tej analizy jest także ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w różnych przedziałach czasowych z wykorzystaniem wybranych mierników
more » ... rników efektywności. W opracowaniu zastosowano analizę porównawczą oraz metodę statystyczną. W efekcie przeprowadzonych badań przedstawieniono charakterystykę ww. funduszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowaną przez nie politykę inwestycyjną, ze wskazaniem różnic i podobieństw między tymi funduszami. Słowa kluczowe: fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, polityka inwestycyjna, efektywność
doi:10.18276/frfu.2015.75-23 fatcat:oitgpofjpbgrxozcibodxoswrm