Filters
1 Hit in 0.029 sec

Klein maar fijn

Merijn Oudenampsen, Jesper Van Loon
2008 Agora  
Laat vele bloemen bloeien. De eenzijdige focus op grootschalige en logge projecten als de Zuidas is niet meer van deze tijd. De snel veranderende stedelijke economie heeft behoefte aan kleinschalige en fi jnmazige structuren die fl exibel in te passen zijn. Dat vraagt om een meer organische aanpak. Hierover sprak AGORA met Jos Gadet, senior planoloog bij de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) van gemeente Amsterdam. De Zuidas haalt regelmatig het nieuws en daarmee wordt dit themanummer snel
more » ... manummer snel ingehaald door de actualiteit. Recent werd er zelfs gespeculeerd over het al dan niet volledig afketsen van de publiekprivate samenwerking aan de Zuidas. Het is echter de vraag of stoppen met het Zuidas-Dok voor de gemeente nog wel een optie is. Gadet heeft daar zo zijn twijfels over. Door alle vertraging lijkt het of men terug wil komen op beslissingen over de Zuidas. Kan dat nog? "Er is al zo veel in gang gezet. Het is als het ware een olietanker die koers heeft gezet en nu moeilijk nog af te remmen of om te draaien is. Maar inhoudelijk begint het project al af te bladderen. Men vraagt zich af of we met de Zuidas wel de juiste koers hebben ingezet, maar er is al zo veel in geïnvesteerd dat men huiverig is om die investeringen te laten verdampen door het project niet verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om materiële investeringen -niet om reputatieschade. Als de Zuidas wordt afgeblazen, zijn er nog genoeg andere mooie projecten in Amsterdam. Er wordt echter zo veel geld in gepompt, dat het buitengewoon zonde zou zijn om er nu mee op te houden. Of dat verstandig is, weet ik niet, maar dat is wel de gedachte die erachter zit."
doi:10.21825/agora.v24i3.2303 fatcat:kvzwwgacmbfujlv5zsuwzgyhqm