Filters
1 Hit in 0.046 sec

Wzajemna zależność między aspiracjami kształcenia się rodziców a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży

Tadeusz Kowalewski
2014 Pogranicze Studia Społeczne  
Wprowadzenie Awans edukacyjny jest jednym z efektów zmian w procesie polskiej transformacji. Ciągle jest on ważnym bodźcem społecznego rozwoju społeczeństwa. Jak wynika z wielu raportów, niemal wszyscy dorośli Polacy są przekonani, że w dzisiejszej Polsce warto się kształcić. Dziewięciu na dziesięciu Polaków (91%) uważa, że warto się kształcić -wynika z sondażu CBOS-u z 2009 roku. Tylko 7% ankietowanych wyraża opinię, że kształcić się nie warto, a 2% nie ma zdania w tej sprawie. Od 1993 roku
more » ... ie. Od 1993 roku znacznie wzrósł (o 15 punktów) odsetek osób doceniających wykształcenie, zmalał zaś (o 13 punktów) odsetek osób negujących jego wartość [http://www.naukawpolsce.pap.pl]. Zaświadcza o tym nie tylko dynamiczny wzrost uczelni i liczby studentów, ale również intensywny rozwój różnych form kształcenia dorosłych. Permanentne kształcenie staje się stylem życia podzielanym przez coraz większą liczbę Polaków. Przejawem tego typu zachowań społecznych jest nie tylko zainteresowanie dorosłych kształceniem certyfikowanym, ale i szybki rozwój uniwersytetów trzeciego wieku (UTW), który potwierdza aspiracje kształcenia się dorosłych i nieodstawania wykształceniem od swoich dzieci i wnuków. Z raportu ZOOM na UTW, którego celem była diagnoza środowisk uniwersytetów trzeciego wieku wynika, że są one nie tylko miejscem, gdzie osoby starsze mogą zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania, ale pełnią również istotną rolę społeczną. W chwili obecnej funkcjonuje w Polsce prawie 400 UTW, w których studiuje blisko 90 000 słuchaczy. Uczestniczą oni w ponad 18 000 wykładów rocznie. Słuchacze UTW są zgrupowani w przeszło 9000 grup zajęciowych
doi:10.15290/pss.2014.24.07 fatcat:cm4gpssbkrdyfdnhoo5oqemuiu