Filters
1 Hit in 0.054 sec

Anesthetic Management of Lumbar Suturing as Regional Folk Beliefs

Yakup Aksoy, Ömer Fatih Şahin, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar
2017 Van Medical Journal  
Giriş Bel ağrısı özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ağrı nedeni olup ciddi fiziksel, psikolojik ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır (1). Çok sık görülmesinin yanında halen tedavisinde bir standardizasyon sağlanamamıştır. Bundan ötürü tedavide problemler olabilmektedir (2,3). Bu durum hastaların zaman zaman geleneksel ve yöresel inanışlara başvurmasına sebep olmaktadır. Nadir olmakla birlikte ülkemizde de bu tip olgulara rastlanılmaktadır (4). Zeytinyağı ile masaj
more » ... ğı ile masaj yapılması, keçi veya koyun derisi ile beli sarma, çiğ balık bağlama, bardak çekme, bele sülük salma, bel çektirme veya bel çiğnetme gibi yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır (5). Bu tür durumlar hastaya tıbbi yaklaşımı da değiştirebilmektedir. Olgumuzda anestezi şekli olarak rejyonal (spinal) anestezi düşünülürken lomber bölgede lokal enfeksiyona sebebiyet veren düğüm atılmış ip olması nedeniyle genel anestezi planlanmıştır. Bu durum hastaya uygulanabilecek anestezi yöntemlerini sınırlandırmakla birlikte genel anestezi uygulanması hastanın hastanede kalış süresini ve verilen ilaç sayısını arttırarak hastane maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Olgu Sunumu Oniki paket/yıl sigara içimi dışında bilinen kronik bir hastalığı olmayan, 57 yaşında erkek hasta, üroloji polikliniğine yan ağrısı, idrar yaparken yanma yakınmalarıyla başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde nefrolithiyazis saptandı ve hastaya üreterorenoskopik taş tedavisi (URS) yapılması planlandı. Hasta preoperatif değerlendirme için anestezi polikliniğine yönlendirildi. İlk muayenesinde herhangi bir patoloji tespit edilmeyen hastanın laboratuar tetkiklerinde Lökosit (WBC): 8.8 K/mm 3 , Hemoglobin (Hb): 16.9 g/dl, Hematokrit (Hct): %47.1, Trombosit (PLT): 157.000 ml 3 (referans değer: 100-400 10 3 /ml), Glukoz: 100 mg/dl (referans değer: 70-110 mg/dl), Protombin Zamanı (PT): 11,7 s (referans değer: 11-16 s) INR: 0.91 (referans değer: 0,80-1,20 ratio) olarak ölçüldü. Akciğer grafisi ve Elektrokardiyogramda anormal bir durum tespit edilmedi. Hasta ASA-II olarak değerlendirildi ve rejyonal (spinal) anestezi yapılması planlandı. ÖZET Bel ağrısı tedavisinde halk tarafından ağrıyı geçirdiğine inanılan geleneksel ve yanlış bir tedavi yöntemi olan bele ip dikilmesi olgusunda anestezi yönetimini sunmak istedik. 57 yaşındaki erkek hastaya nefrolithiyazis tanısıyla ureterorenoskopik taş tedavisi (URS) yapılması planlandı. Hastanın lomber bölgesinde yaklaşık 5 cm yarıçaplı etrafı ekimotik, skuamlı, ciltte fluktuasyon veren ve giriş delikleri enfekte olan düğüm atılmış ip tespit edilmesi üzerine spinal anestezi yerine genel anestezi yapıldı. Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, ip bağlama, yanlış inanış, anestezi ABSTRACT We aim to represent anesthetic management of lumbar suturing as false traditional and regional folk beliefs used for treatment of low back pain. A male patient, 57 years of age, diagnosed with nephrolithiasis, referred for ureterorenoscopic stone treatment (URS). Balanced general anesthesia was chosen instead of spinal anesthesia because of a rope which was about 5 cm radius around ecchymosed, scaly and fluctuating skin with infected inlet on patient's lumbar spine.
doi:10.5505/vtd.2017.40412 fatcat:6yqfllbt25g2pfe7cbc6z5s7pm