Filters
1 Hit in 0.05 sec

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

DİLEK ŞENEL
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi  
Öz Yüklenici firmalar, İnşaat Sektörünün ana aktörlerinden biridir. Yüklenici firmaların sosyo-kültürel durumlarını mesleki alanda etkin bir şekilde kullanımı önemlidir. Bu çalışmada yüklenici firma yöneticilerinin sosyo-kültürel yapılarına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, Balıkesir İli genelinde faaliyette olan yükleniciler ile anket ve mülakat çalışması yapılarak elde edilen sosyo-kültürel bilgilerin sektördeki yansımaları konusunda önemli sonuçlara
more » ... uçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada inşaat sektörünün küresel görünümüne önce değinilmiş, sonra faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel durumunu etkileyen etmenler detaylı bir şekilde sektörel alan çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Edinilen etmenlerin mesleğe katkısı ve sektördeki faaliyetlerini nasıl etkilediği tartışılmış, sektördeki verimlerinin artması için sosyo-kültürel yapı ile ilgili öneriler vurgulanmıştır. Anahtar kelimeler: İnşaat sektörü, yüklenici, sosyo-kültürel yapı. Socio-cultural structure of contractor firms operating in construction: a sample of Balıkesir Abstract Contractor companies are one of the main actors in the construction sector. It is important to use the socio-cultural status of the contractor companies effectively in the professional field. In this study, it is aimed to determine the factors affecting the sociocultural structures of contractor company managers. For this purpose, significant results have been reached on the reflections of the socio-cultural information obtained * Fehmi ÇİVİCİ, fcivici@balikesir.edu.tr, http://orcid.org/0000-0001-9957-1628 Tülay ÇİVİCİ, tulay@balikesir.edu.tr, http://orcid.org/0000-0002-5764-7951 Çalışmada kullanılan verilerin toplanmasında yardım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederiz. ÇİVİCİ F., ÇİVİCİ T. 123 by conducting surveys and interviews with the contractors working in the province of Balıkesir. In this study, the global view of the construction sector was mentioned firstly, and then the factors affecting the socio-cultural status of the active contractors were revealed with sectoral field studies in detail. The contribution of the factors to the profession and how they affect their activities in the sector were discussed and suggestions for socio-cultural structure were emphasized in order to increase their efficiency in the sector.
doi:10.21076/vizyoner.448902 fatcat:kp3dqoctnvgjdcxkvrenwj3hhi