Filters
1 Hit in 0.042 sec

Leaching Behavior of Heavy Metals in Coal Gasification Residuals

Jialin Liu, Haibin He, Yumo Chen, Xueting Sun, Jiaxing Zheng, Shasha Yang, Jianli Jia
2017 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/69438 fatcat:36ngedmza5eftg3sjpeinkfomq