Filters
1 Hit in 0.032 sec

Bilateral anterior shoulder dislocation in two cases due to housework accidents

Kalkan
2009 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica  
Bu yazıda, ev kazası sonucu eşzamanlı iki taraflı anterior omuz çıkığı gelişen iki kadın hasta (yaş 64 ve 65) sunuldu. Her iki hastada da çıkıklar, sandalye üzerinde perde asmakta iken dengenin bozulması ve düşmemek için her iki el ile tutunma çabası sırasında meydana gelmişti. Uzun süre asılı kalma sonucu bir hastada geçici brakiyal pleksus paralizisi gelişti. Omuz çıkıkları kapalı redüksiyon ile başarılı şekilde tedavi edildi. Hastaların 1.5 yıllık takiplerinde eklem hareket açıklığında
more » ... t açıklığında azalma ya da kuvvet kaybı görülmedi, her iki omuz da stabil olarak değerlendirildi. Ev kazaları, özellikle denge sorunu olan yaşlı hastalarda iki taraflı anterior omuz çıkıklarına neden olabilir. Anahtar sözcükler: Omuz çıkığı/fizyopatoloji/tedavi; omuz eklemi/fizyopatoloji.
doi:10.3944/aott.2009.260 pmid:19717945 fatcat:uyy4rklkkvdodajmgs5kgqg364