Filters
1 Hit in 0.037 sec

Forord

Redaktionen
1996 NyS Nydanske Sprogstudier  
FoRORD Artiklerne i NyS 21 handler om vidt forskellige sprogvidenskabelige emner. Artiklernes bredde varierer også; enkelte placerer sig inden for sproglige emner der diskuteres i offentligheden, andre henvender sig mere til det videnskabelige miljø. Men faelles for artiklerne er at de er indlaeg i en igangvaerende debat, i hvilke cirkler den så måtte finde sted.
doi:10.7146/nys.v21i21.13564 fatcat:4t2mq6bd7rg5jfskzihnrlywoe