Filters
1 Hit in 0.045 sec

Bir Yıldan Uzun Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Türk Lirası Üzerinden Belirlenmesinde TBK M. 344 F.1 C. Son'un Yorumlanması

K. Berk KAPANCI
2016 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Özet 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa göre konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kira süresi bir yıl olabileceği gibi bir yıldan uzun süreli de olabilir. Bir yıllık kira sözleşmeleri, bir yıllık sürenin bitiminden on beş gün önce yalnızca kiracının fesih beyanı ile sona erdirilebilir. Aksi takdirde sözleşme bir yıllığına uzar. Söz konusu durumda kiraya verenin bu zorunlu uzatma karşısında menfaatlerinin denkleştirilebilmesi için kira bedeli yeniden tespit edilecektir. TBK m. 344 f.1,
more » ... TBK m. 344 f.1, Türk Lirası üzerinden kararlaştırılmış olan kira bedelinin uzama döneminde ne kadar olacağının tespitinde uygulanacak kıstasları belirtmektedir. Bunun yanında TBK m. 344 f.1 c.son hükmü, söz konusu düzenlemenin bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacağını belirtmektedir. Çalışma, öğretideki görüşler ışığında bu son hükmün nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar içermektedir. Anahtar Kelimeler: Kira bedeli, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmesi, artış oranı, uzama dönemi, sözleşme özgürlüğü Abstract In accordance with the Turkish Code of Obligations numbered 6098, lease contracts for residental or roofed commercial premises may be made for one year or more than one year. One year lease contracts may only be terminated by will of the lessee, this will should be declared at least fifteen days prior to the end of the one year period. Otherwise, the existing lease contract will be extented for another year. In such a case, in order to equilibrate the position of the lessor, the lease price should be redetermined. Art. 344 para.1 TCO sets aside the principles that will be used in this determination, when the lease price has been agreed in Turkish Liras. Besides that, Art. 344 para.1 (2) TCO stipulates that this provision will be applied to lease contract with the duration of more than one year as well. This paper aims to clarify how this rule should be interpreted in the light of the different views in the legal doctrine. Keywords: Lease price, lease contracts with the duration of more than one year, increase rate, period of extention, freedom of contract I. Giriş Belirli süreli sözleşme ilişkileri, normal şartlarda kararlaştırılan sürenin bitimi ile birlikte sona erer. Taraflar bu sözleşme ilişkisini devam ettirmek istiyorlarsa, bu konuda açıkça veya örtülü olarak anlaşarak ilişkiyi istedikleri süre için uzatabilirler. Hatta söz konusu olasılıkta, taraflar herhangi bir süre belirtmemişlerse sözleşme süresiz olarak uzar.
doi:10.21492/inuhfd.239929 fatcat:2r2eqgvwynahlc3rtxvsiij5jm