Filters
1 Hit in 0.038 sec

Crowdsourcing and translation/localization: Threat or opportunity?

Cristian Capdevila Fernández
2013 Tradumàtica tecnologies de la traducció  
postgrau en Traducció i Tecnologies de la UOC RESUM El crowdsourcing ha canviat el món de la traducció als darrers anys. En alguns projectes ja no hi participen professionals, sinó usuaris i aficionats, i en molts casos sense compensació econòmica. La qualitat, però, no té perquè estar compromesa, ni tampoc la professió del traductor/localitzador en un futur pròxim. Paraules clau: crowdsourcing, traducció col·laborativa, Q&A, flux de treball, ONG, llengües minoritàries, futur de la traducció.
more » ... de la traducció. RESUMEN (Crowdsourcing y traducción/localización: ¿una amenaza o una oportunidad?) El crowdsourcing ha cambiado el mundo de la traducción en los últimos años. En algunos proyectos ya no participan profesionales, sino usuarios y aficionados, y en muchos casos sin compensación económica. La calidad, sin embargo, no tiene por qué estar comprometida, ni tampoco la profesión del traductor / localizador en un futuro próximo. Palabras clave: crowdsourcing, traducción colaborativa, Q&A, flujo de trabajo, ONG, lenguas minoritarias, futuro de la traducción ABSTRACT (Crowdsourcing and translation/localization: Threat or opportunity?) Crowdsourcing has changed the translation world in recent years. Professional translators are not involved in some projects anymore, as some users and amateurs participate without getting economic compensation. However, neither the overall quality nor the profession of the translator/localizer in the near future are necessarily in danger.
doi:10.5565/rev/tradumatica.23 fatcat:cviw5y2jgvbmbox6ohu2odqs4q