Filters
1 Hit in 0.12 sec

Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. II. Subjektyvumo problema

Algimantas Valantiejus
2015 Sociologija : Mintis ir Veiksmas  
Antroje esė dalyje nagrinėjama subjektyvumo problema. Pirma, eksplikuojamas žmogaus subjektyvumo paradoksas trijuose – filosofijos, socialinių mokslų metodologijos ir natūraliosios laikysenos – lygmenyse. Antra, tikslinami galimo profesinio darbo pasidalijimo tarp filosofijos ir socialinių mokslų subjektyvumo tyrimų srityje aspektai. Trečia, išskleidžiama fenomenologiškai grindžiama Aš ir Tai skirtis. Ketvirta, analizuojama praktinių tipizacijų ir idealiųjų tipų skirtis atskleidžiant
more » ... eidžiant ikipredikatinio subjektyvumo kasdieniame pasaulyje ir tematizuojamo subjektyvumo moksliniame pasaulyje reikšmes. Kritiškai svarstoma skirtis tarp natūralistinės laikysenos ir fenomenologinės laikysenos.
doi:10.15388/socmintvei.2014.2.8778 fatcat:mpmfil5lnfdh3cuqawkzzqqfw4