Filters
1 Hit in 0.11 sec

Bazı Bitkisel Ekstraktların İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch Üzerine Ovisidal ve Repellent Etkileri

İsmail Kasap, Şahin KÖK
2019 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışmada, tere (Lepidium sativum L.), roka (Eruca vesicaria Mill.), yarpuz (Mentha pulegium L.), fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve biberiye (Rosmarinus officinalis L.)'den elde edilen ekstraktların iki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch)'nin yumurtaları ve ergin dişileri üzerine ovisidal ve repellent etkileri belirlenmiştir. Ovisidal etki testleri 5 tekerrür olacak şekilde yürütülmüş ve sayımlar uygulamadan 10 gün sonra yapılmıştır. Benzer şekilde repellent etki testleri de
more » ... nt etki testleri de 5 tekerrür olarak yürütülmüş ve sayımlar ekstraktların uygulamasından 2, 6, 24, 48, 72 ve 96 saat sonra yapılmıştır. En yüksek ovisidal etki %85.6 ile R. officinalis ekstraktının %12 konsantrasyonunda elde edilirken, en yüksek repellent etki ise %92.0 ile aynı ekstraktın aynı dozunda uygulamadan 24 saat sonra belirlenmiştir. Ayrıca genel olarak ekstraktların konsantrasyonlarının artmasıyla ovisidal ve repellent etkide de artışlar olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan bitkisel ekstraktların farklı konsantrasyonlarının T. urticae'nin hem yumurta hem de ergin dişileri üzerinde yüksek oranda ovisidal ve repellent etki gösterdiği belirlenmiştir. Abstract In this study, the ovicidal and repellent effect of the extracts derived from cress (Lepidium sativum L.), garden rocket (Eruca vesicaria Mill.), pennyroyal (Mentha pulegium L.), basil (Ocimum basilicum L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.) on eggs and adult females of two spotted spidermite (Tetranychus urticae Koch) were determined. The ovicidal effect tests were repeated five times and counting was performed after 10 days. Similarly, the repellent effect tests were repeated five times and counting was made after 2, 6, 24, 48, 72 and 96 hours. While the highest ovicidal effect with 85.6% was determined at 12% concentration of R. officinalis, the highest repellent effect with 92.0% was detected at the same concentration of the same extract after 24 hours. Also, it was generally observed that the ovicidal and repellent effect increased depending on the increases in the concentrations of extracts. Kasap ve Kök., 2019 Araştırma / Research 357 Consequently, different concentrations of the botanical extracts using in this study showed the high ovicidal and repellent effect on both eggs and adult females of T. urticae.
doi:10.28979/comufbed.633318 fatcat:dydrdthgjfgy3fxqzn27rtytxy