Filters
1 Hit in 0.091 sec

Synteza celulaz w hodowlach bakterii Paenibacillus sp. wyizolowanych z ryzosfery

Jakub Dobrzyński, Monika Sitarek, Patrycja Słodownik, Urszula Jankiewicz, Dariusz Gozdowski, Ewa B. Górska
2017 Studia Ecologiae et Bioethicae  
gleby ryzosferowej jabłoni, wiśni i truskawki nawożonej kompostami przygotowanymi na bazie miału z węgla brunatnego z dodatkiem grzybni Basidiomycota, wyizolowano sześć szczepów bakterii względnie beztlenowych, przetrwalnikujących zdolnych do rozkładu celulozy. Na podstawie morfologii, cech biochemicznych i sekwencji 16S rRNA izolaty sklasyfikowano do gatunków z rodzaju Paenibacillus. W pożywkach wybiórczych z dodatkiem bibuły filtracyjnej (FP) i karboksymetylocelulozy (CMC) badane izolaty
more » ... badane izolaty syntetyzowały enzymy, które hydrolizują celulozę amorficzną i krystaliczną. Badane izolaty w 14 i 28-dniowych hodowlach w pożywce z karboksymetylocelulzą (CMC) produkowały odpowiednio od 0 mU do 10,87 mU oraz od 10,73 do 21,13 mU CMCazy (karboksymetylocelulazy). Najwyższą aktywność enzymów scukrzających celulozę (FPazy) w pożywce z CMC wykazano w 14-dniowych hodowlach P. lautus EG_11 – 75,6 mU, Paenibacillus sp. EG_17 – 57,6 mU oraz P. woosongensis EG_15 – 38,9 mU. W pożywce z dodatkiem bibuły filtracyjnej (FP), najwyższą produkcję CMCazy i FPazy odnotowano w hodowlach P. lautus EG_11 – odpowiednio 79,85 i 118,83 mU.
doi:10.21697/seb.2017.15.2.08 fatcat:qpxqqt4bkna7lh7mi6o2eoxe7e