Filters
1 Hit in 0.04 sec

Punjert, castello "perduto" dell'alta val Rosandra

Massimo Medeot, Mario Crevato, Alja Margon
2019 Studia universitatis hereditati znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine  
tudia niversitatis V članku predstavljamo najnovejše raziskave na območju arheološkega najdišča Punjert. Najdišče se nahaja v zgornjem delu doline Glinščice (Občina Hrpelje -Kozina), na njem pa se nahajajo skromni ostanki manjše utrdbe iz obdobja srednjega veka. S pomočjo kartografskih, bibliografskih in neinvazivnih terenskih raziskav smo izdelali hipotetično grafično rekonstrukcijo utrdbe in postavili nekaj možnih hipotez o starosti utrdbe in njene vloge v prostoru. Pri interpretaciji
more » ... erpretaciji rezultatov smo prvenstveno upoštevali bližnji že do dobra preučen grad Vichimberch. Ključne besede: Punjert, grad, Srednji vek, Dolina Glinščice, Vichimberg This research paper presents the archaeological park known as Punjert, located in the upper Rosandra Valley (territory of Slovenia, municipality of Hrpelje -Kozina), which consists of the remains of a small fortification or castle dating to the Medieval period. Through cartographic, bibliographic, on site (non-invasive) research and the analysis and processing of data collected from the Lidar system and GPR it has been possible to create a graphic rendering of the site and develop hypotheses on the construction date and purposes, with specific reference to the not too far away and previously researched Vichimberch castle. Punjert, castello "perduto" dell' alta val Rosandra Massimo Medeot, Mario Crevato, Alja Margon, Društvo Limes arheologija prostora Associazione Limes archeologia per il territorio, Hrpelje -Kozina, Slovenija 15 L 'alta val Rosandra (in sloveno Dolina 5 La grotta è inserita nel Catasto ragionato informatico delle grotte archeologiche del FVG con il numero 504; maggiori info sul sito
doi:10.26493/2350-5443.6(2)15-27 fatcat:7qbwve62d5hnfa4qea3drpyoma