Filters
1 Hit in 0.043 sec

Multi-Attention Network for Stereo Matching

Xiaowei Yang, Lin He, Yong Zhao, Haiwei Sang, Zuliu Yang, Xianjing Cheng
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3003375 fatcat:k466odrmnjeflhqrnmx4fsmsaq