Filters
1 Hit in 0.037 sec

Analysis of performance appraisal system of employees in small and medium enterprises
ANALIZA SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Magdalena GĘBCZYŃSKA
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów ocen pracowniczych, stosowanych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przybliżono procedurę przeprowadzania ocen, cechy charakterystyczne, cele oraz funkcje oceny, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych -praktyki ocen pracowniczych stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach. Abstract. The paper discusses the results of research on the performance appraisal systems of employees carried
more » ... mployees carried out in Polish SMEs. First, the procedure for carrying out appraisal, characteristics, aims an functions of assessment were described, next the results of empirical research -practices of performance appraisal applied in small and medium-sized enterprises -were characterized.
doi:10.29119/1641-3466.2018.121.9 fatcat:uxww6zlftbd5lmgaqhog4neqfm