Filters
1 Hit in 0.035 sec

Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme

Ömer Alıcı, Ekrem Akdeniz
2013 Haseki Tıp Bülteni  
doi:10.4274/haseki.1065 fatcat:l323mli56ndmjeojhrolj2vrcu