Filters
1 Hit in 0.039 sec

Effect corrective measures against Salmonella spp. in pig production

Vladimir Stojanac, Ognjen Stevančević, Bojan Blagojević, Ivana Davidov, Nenad Stojanac
2015 Letopis naucnih radova Poljoprivrednog fakulteta  
REZIME Salmoneloza ljudi koji su inficirani konzumacijom kontaminiranog svinjskom mesa je važna zoonoza i predmet ovog istraživanja je bio da se ispita seroprevalenca Salmonella spp. u intezivnom i ekstenzivnom uzgoju svinja. Ispitivanje je sprovedeno kod svinja poreklom sa farme kapaciteta 2000 krmača sa zatvorenim ciklusom proizvodnje i svinja iz ekstenzivnog uzgoja od više pojedinačnih uzgajivača. Kod svinja iz intezivnog uzgoja seroprevalencija je bila 42% (63/150), dok je u ekstenzivnom
more » ... e u ekstenzivnom uzgoju ustanovljena seroprevalencija od 74% (74/100). Nakon dobijenih rezultata predložene su korektivne mere uzgajivačima svinja. Na farmi svinja je uvedeno da se striktno poštuje princip "sve unutra-sve napolje" sa temeljnim pranjem i dezinfekcijom objekata između dva punjenja. U ekstenzivnom uzgoju kod deset uzgajivača svinja je predložena mera ograničenog pristupa drugim ljudima osim osobi koja neposredno obavlja poslove sa svinjama, kao i sprečavanje pristupa drugim životinjskim vrstama (psi, mačke, ptice) i redovna deratizacija. Od svinja iz intezivnog uzgoja krv je uzeta od 150, a iz ekstenzivnog od 100 tovljenika pre i posle korektivnh mera. Nakon sprovedinih korektivnih mera u ovoj studiji, došlo je do smanjenja seroprevalencije salmonela na 8% (12/150) u intezivnom uzgoju, odnosno na 52% (52/100) u ekstenzivnom uzgoju. Rezultati ispitivanja su pokazali da su sprovedene korektivne mere osnov za kontrolu infekcija salmonela svinja, što je primaran uslov u savremenoj proizvodnji kako sa aspekta zdravstvene zaštite svinja, istovremeno i u bezbednosti hrane animalnog porekla i zdravlja ljudi. Ključne reči: svinje, salmonela, kontrola, serološko ispitivanje. 11 dipl.vet. Vladimir Stojanac, master student; Dr Ognjen Stevančević, docent, Dr Bojan Blagojević, docent; Dr Ivana Davidov, docent; Dr Nenad Stojanac, docent; Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Ovaj rad je deo projekta TR31034, podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R.Srbije. Letopis naučnih radova Godina 39 (2015), Broj 1, strana 52
doi:10.5937/lnrpfns1501052s fatcat:x6lkljpr7fdv5mhyrgqkgwiqna