Filters
1 Hit in 0.038 sec

Die wysgerige konsepsie van Thomas Van Aquino. Deel I: Sy Ontologie

B. J. Van der Walt
1976 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
DIE WYSGERIGE KONSEPSIE VAN THOMAS VAN AQUINO DEEL I: SY ONTOLOGIE Die arbeid van Thomas kan m et dié van 'n elektriese transform ator vergelyk word. Hy vang die strome van die verlede op en bring die worsteling en besinning van vele eeue in 'n sekere sin to t 'n afsluiting en 'n definitiewe resultaat. Die gedagtestrominge van die verlede word deur hom saamgebundel en getransformeer to t 'n magtige konsepsie: so kragtig dat die impulse daarvan to t op die hede waameembaar is. Die weerklanke van
more » ... Die weerklanke van sy gedagte klink deur to t vandag toe -nie net binne die Rooms-Katolieke Kerk, waar sy filosofie to t amptelike leer verklaar is nie, maar ook daarbuite.
doi:10.4102/koers.v41i2.1237 fatcat:kc22daeb5vfh3hr2dnzymn7ymy