Filters
1 Hit in 0.035 sec

Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts

Linda Lauze, Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3405
2018 Valoda nozīme un forma / Language Meaning and Form  
un mākslas zinātņu fakultāte Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, Sastatot jēdzienus gramatika un pragmatika, latviešu valodniecībā paveras plašs izpētes lauks, kurā ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanības dialogam. Mutvārdu tekstā dialogs dominē gan tiešā nozīmē kā galvenā teksta izpausmes forma, gan pārnestā -kā adresanta un adresāta mijiedarbe. Mūsdienās, kad saziņas norisi un efektivitāti ietekmē informācijas tehnoloģijas un sociālie tīkli, notiek nemanāmas pārmaiņas, kad netiek piepildītas
more » ... tiek piepildītas sarunas partnera sociālās gaidas, t. i., runātāja prognozes par tipiskiem izteikumu pāriem, kad novēlējumam, piem., seko pateicība, bet jautājumam -atbilde. Tādējādi ir lietderīgi pievērst uzmanību, kādas atbildes tiek sniegtas -tiešas vai netiešas -uz dažādiem jautājumiem. Rakstā tiek analizētas atbildes uz vispārējiem un speciālajiem jautājumiem, balstoties uz praktisko materiālu, kas ir autentiski (dabiski veidoti) mutvārdu tekstu piemēri.
doi:10.22364/vnf.9.12 fatcat:amsqddyplrgmbmdtwyg7adcl4i