Filters
1 Hit in 0.041 sec

Rare localization of an ACTH-producing tumour

N S Kuznetsov, E I Marova, O V Remizov, N V Latkina, E A Dobreva, V V Voskoboinikov, V V Krylov, I A Voronkova
2014 Problemy Endokrinologii  
doi:10.14341/probl201460146-50 fatcat:msmvgwyqsveoll5syuo5tohoby