Filters
1 Hit in 0.24 sec

ESKİ ESER ve ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA SAĞLIKLI BİLİNÇLENME

Nuşin ASGARİ
1986 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Önce sanat tarihi, sonra arkeoloji eğitiminden geçmiş, bu konularda devlet kurumlarında aktif görevlerde bulunduktan sonra emekli olmuş bir kişiyim. Bir emekli arkeolog vatandaş olarak son beş yıldır, geçmiş dene yimlerimden yararlanarak, eski eser sorunlarımız, özellikle kaçakçılığın doğurduğu tahribat üzerine yoğun olarak eğildim. Amacım, bu sorunu bol konuyu daha geniş kütlelerin bilincine sunmak idi. "İdi" diyorum, çünkü beş yıl süren bu yoğun çabanın bugün pek bir işe yaramamış olduğunu
more » ... ramamış olduğunu görüyorum; "idi" diyorum, çünkü beş yıl önce eski eser kaçakçılığı hak kında vermiş olduğum ilk konferansın bugün hâlâ aynı geçerliliğini koru duğunu görüyorum. Tek fark, bu konunun bugün çok daha fazla konuşulmasıdır; eski eser kaçakçılığı üzerinde tartışmak bugün Türkiye'de artık moda olmuştur... Demek ki pek sonuç vermiyen bilinçsiz bir yaygınlaş ma vardır. Türkiye'nin tarihsel ve ekonomik gerçeklerine dayanmayan, akılcı olmaktan çok, duygularımıza hitap eden bir genel davranış, bu bi linçsiz yaygınlaşmayı körüklemektedir.
doi:10.1501/dtcfder_0000000925 fatcat:hwsraymxfff4tgcsqql34y2b2u