Filters
1 Hit in 0.24 sec

The position of Polish government regarding teachers' community protest against changes in education system in 2019
Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku

Elżbieta Ceholnik-Szafran
2019 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica  
doi:10.18276/ap.2019.48-01 fatcat:oso4zhguxfhvlmp7x5hyuxxmve