Filters
1 Hit in 0.03 sec

Features power ectomorphs athletes are engaged in bodybuilding in transition training
Особливості харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у перехідному періоді підготовки

Viktor Dzhym
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Вступ. На цей час в Україні зростає популярність бодібілдингу серед різних верств населення, і насамперед серед молоді, що обумовлено доступністю занять і їх ефективністю в розвитку основних фізичних якостей. Специфіка бодібілдингу полягає у тому, що саме у цьому виді спорту першочергове значення має харчування, не зважаючи на різний тип статури, як чинник, що забезпечує оптимальний приріст м'язів та силових показників [1-5; 8; 9]. Багато науковців присвятили свої дослідження питанню
more » ... питанню взаємозв'язку між різними соматичними типами і спортивними здібностями (О. О. Борисова, В. А. Друзь, В. М. Платонов, Д. Вейдер, Б. Вейдер) [1; 6; 10; 12; 13]. Встановлено, що представники різних типів статури мають неоднакові можливості у розвитку фізичних якостей. Видатні успіхи у певних видах спорту, зазвичай, співпадають із конкретними морфологічними ознаками. Що стосується бодібілдерів, при віднесенні спортсмена до того або іншого типу конституції враховується не тільки різного роду антропометричні показники, але вводяться додаткові координати, зокрема, береться до уваги темп індивідуального розвитку. У багатьох випадках при визначенні конституції тіла спортсмена враховують такі ознаки, як маса та довжина тіла, окружність грудної клітини, поздовжні та обхватні розміри нижніх та верхніх кінцівок (стегна, гомілки, плеча тощо), тулуба. Однією з основних особливостей фізичного розвитку є тілобудова. За даними досліджень провідних вчених спортивної галузі (В. А. Друзь; В. М. Платонов; Д. Вейдер) [6; 7; 10; 12], представники різних соматичних типів мають різні здібності, що має важливе значення при виборі спортивної спеціалізації. Разом з тим, при правильному підході в тренувальному процесі особливості статури можна використати як перевагу. Спираючись на практичний досвід та узагальнюючи дані спеціальної літератури, можна виділити такі УдОскОналення підгОтОвки спОртсМенів різнОї кваліфікації УДК 796.894:796.015.31.001.4 ДЖИМ В. Ю. Харківська державна академія фізичної культури Особливості харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у перехідному періоді підготовки Анотація. Мета: розробка та обґрунтування раціону харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у перехідному періоді підготовки з урахуванням відновлення м'язової маси тіла та функціонального стану спортсмена. Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 18 спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, що включені до складу збірної команди Харківської області з бодібілдингу. використовувалися методи: теоретичний метод та узагальнення літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, метод математичної статистики. Результати: наведено порівняльну характеристику раціону харчування, яке було розроблено для спортсменів-ектоморфів, що займаються бодібілдингом, задля збільшення м'язової маси тіла. спортсменів було розділено на дві експериментальні групи: перша ег використовувала збалансоване харчування, що становить білків 2 грама на 1 кілограм ваги тіла та вуглеводів 4-5 г·кг -1 , у другій ег становило білків 3 грама на 1 кілограм ваги тіла та вуглеводів 6 грамів на 1 кг. раціон другої ег складається з 6-разового прийому їжі та становить близько 2800-3500 калорій у день. Висновки: на основі проведеного дослідження автором пропонується оптимальний раціон харчування другої експериментальної групи для спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом. Ключові слова: особливості раціону, спортсмени-ектоморфи, тренувальний процес, перехідний період, оптимальна раціон, мікроцикл. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-5.005 © джиМ в. ю., 2015 джиМ в. ю. Особливості харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у ехідно-
doi:10.15391/snsv.2015-5.005 fatcat:lpmddr5lwfbkrgmay4diyl3c2e