Filters
1 Hit in 0.034 sec

Роль факторів ризику у розвитку когнітивних порушень у пацієнтів із артеріальною гіпертензією
Role of risk factors in the development of cognitive impairment in hypertensive patients

В.А. Скибчик, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, О.С. Пилипів, КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»
2020 Ukrainian Medical Journal  
1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2 КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» Роль факторів ризику у розвитку когнітивних порушень у пацієнтів із артеріальною гіпертензією Мета -проаналізувати стан когнітивних функцій у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ) та оцінити роль факторів ризику у їх виникненні. Об'єкт і методи дослідження. У дослідження включено 90 пацієнтів із АГ І-ІІ стадії, 2-3-го ступеня (середній вік -49,66±8,74
more » ... к -49,66±8,74 року). Усім пацієнтам проведено клініко-анамнестичне обстеження, лабораторні та інструментальні дослідження. Для вивчення когнітивних функцій застосовували коротку шкалу дослідження психічного статусу (Mini-Mental State Examination -MMSE). Результати. Пацієнтів розподілено на дві групи залежно від наявності у них когнітивних порушень (≤26 та >26 балів за MMSE). Когнітивні порушення виявлено у 36 (40,0%) пацієнтів. Найбільш виражений обернений кореляційний зв'язок встановлено між сумою балів за MMSE та високими рівнями холестерину ліпопротеїдів низької щільності (r=-0,72; р=0,001). Факторами ризику, що негативно впливають на когнітивні функції, також виявилися вік пацієнтів (r=-0,52; р=0,001), тривалість АГ (r=-0,65; р=0,001), підвищений індекс маси тіла (r=-0,45; р=0,001), тютюнопаління (r=-0,32; р=0,001) та чоловіча стать (r=-0,22; р=0,03). Висновки. Раннє виявлення та корекція факторів ризику можуть сприяти покращенню когнітивного статусу у пацієнтів із АГ та запобігати розвитку деменції. Ключові слова: артеріальна гіпертензія, фактори ризику, когнітивні порушення, деменція.
doi:10.32471/umj.1680-3051.135.171193 fatcat:ccytbndjmvc6hejrgttln5wc3i