Filters
1 Hit in 0.039 sec

Naukowe podstawy dydaktyki

Henryk Mizerek
2020 Forum Pedagogiczne  
Dietrich Benner ( ). Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych. Stępkowski D. (tłum.). Kraków: O cyna Wydawnicza "Impuls"]. Dietrich Benner w książce pt. Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych podejmuje kwestie o kluczowym znaczeniu nie tylko dla współczesnej dydaktyki, lecz także pedagogiki jako jednej z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. W
more » ... ch i społecznych. W centrum zainteresowań autora znalazła się dydaktyka nauki -kategoria, która w Polsce rzadko bywa przedmiotem analiz i badań pedagogicznych. Przyjęło się bowiem sądzić, że sztuka nauczania nauki może być -co najwyżej -przedmiotem zainteresowań dydaktyk szczegółowych, nie zaś dydaktyki ogólnej. D. Benner dowodzi, że przez odwołanie się do historii myśli pedagogicznej, historii lozo i i historii nauki warto odczytać na nowo sens takich pojęć, jak "nauczanie", "kształcenie", "uczenie się", żeby lepiej zrozumieć relacje zachodzące między nimi. To ponowne odczytywanie dokonuje się w prezentowanej publikacji w kontekście swoistości myślenia i działania pedagogicznego, za którą opowiada się autor, i której broni. Czytelnik w trakcie lektury ma rzadko spotykaną szansę zrozumienia, w czym tkwi tożsamość pedagogiki jako nauki. Jest to o tyle ważne, że współcześnie obserwujemy silną tendencję do redukowania dyscypliny pedagogika do jakiejś części psychologii, socjologii, lozo i itp. Pedagodzy przejawiają dziwną skłonność do
doi:10.21697/fp.2020.2.22 fatcat:3zcscpsicnhdjijsczzw6243wu