Filters
1 Hit in 0.24 sec

Socialinių veiksnių įtaka paauglių socialinei sveikatai

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Ramunė Ubeikienė
2015 Sveikatos mokslai  
Raktažodžiai: paaugliai, lytis, socialinė sveikata, socialinė aplinka, socializacija, šeima, mokykla, draugai. Santrauka Šiandienos visuomenėje, kai neretai vyrauja vis labiau susvetimėjantys, grįsti ekonominiu išskaičiavimu santykiai, ypač aktualu analizuoti besiformuojančiai asmenybei -jos socialinei sveikatai -darančius įtakos veiksnius. Išskirtini, kaip ypač svarbūs, šie veiksniai: šeima, draugai, mokykla. Kiekviena socialinė sąveika atlieka socializacijos funkciją, bet -ne kiekviena
more » ... ne kiekviena vienodai svarbi. Socialinės sąveikos metu asmuo išmoksta elgtis pagal tam tikras normas, perima atitinkamus įgūdžius. Taigi socializacijos metu formuojasi asmenybė, turinti tipišką tai visuomenei nuostatų, poreikių, vertybių ir elgesio modelių rinkinį. Bendruomenė, kurioje ugdomas asmuo, t.y. šeima ar ugdymo institucija, neišvengiamai sąveikauja su jos teritorijoje esančiomis ugdymo ir kultūros institucijomis. Tyrimu siekta atskleisti, kokios įtakos paauglių socialinei sveikatai daro tam tikri socialiniai veiksniai. Įvadas Socialinė sveikata -tai žmogaus gebėjimas bendrauti su aplinkiniais, suprasti patį save, tai -kaip kiti žmonės reaguoja į vienokius ar kitokius asmenybės poelgius, ir apskritai kaip žmogus kontaktuoja su visuomenės nariais ir išoriniu jį supančiu pasauliu (11,12). Jaunas žmogus gyvenime susiduria su begale problemų bei sunkumų, kiekvieną dieną jam yra keliami vis didesni reikalavimai, o juos atliepti gali tik geros socialinės sveikatos asmuo (2). Nuo socialinės sveikatos priklauso, kiek asmenybė sugebės realizuoti savo gabumus, tikslus, kiek socialiai subręs. Asmens sąveikos su aplinkinių patirtimi metu sudaromos prielaidos ugdymui bei saviugdai. Socialinė aplinka, jos veiksniai yra svarbūs visais amžiaus raidos tarpsniais, ypač jie reikšmingi -vaikystėje ir paauglystėje. Ryšiai su aplinka atlieka reikšmingą vaidmenį, siekiant efektyvios paauglio ugdymo(-si) kokybės. Jei šeima, mokykla bei draugai
doi:10.5200/sm-hs.2015.041 fatcat:6u4oqd2innef5bdjoa2ju4lviu