Filters
1 Hit in 0.041 sec

KADINLAR AÇISINDAN DEDİKODU

Aysel TEKGÖZ OBUZ
2020 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmada ilkin, dedikodu kavramının tanımı, işlevleri ve ilişkili olduğu bazı kavramlar irdelenmiştir. Ayrıca dedikodu cinsiyet bağlamında incelenmiştir. Tarihsel süreç açısından bakıldığında genel olarak dedikodunun bir kadın eylemi olduğu savunulur. İnformal bir iletişim türü olarak gerçekleşen dedikodu, insan iletişiminde zararlı yönlerinin çok olmasının yanında bireyler arasında sosyalleşme ve paylaşmanın gerçekleşmesini sağlaması açısından kimi zaman gerekli bir eylem olarak
more » ... ylem olarak görülebilmektedir. Çalışmada görüşülen kişiler açısından dedikodunun ne olduğu, genellikle kimlerle dedikodu yapıldığı, neden dedikodu yapıldığı, genellikle nerede dedikodu yapıldığı, çoğunlukla kimin dedikodu yaptığı (kadın mı-erkek mi), son olarak da dedikodunun faydalarının ne olduğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elazığ ilinde yaşayan 15'i çalışan 15'i de ev hanımı olmak üzere toplam 30 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Genel olarak dedikodu; biri hakkında olumsuz konuşma ya da paylaşım yapma yoluyla rahatlama şeklinde tanımlanmaktadır. Kadınlar çoğunlukla güvendikleri kişilerle dedikodu yapmaktadır. Dedikodu eylemini sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Dedikodu konusu ise; kadınların sosyo-kültürel yapısına göre
doi:10.17719/jisr.2020.4116 fatcat:yzeomx7bi5drdcgrv4lhzj4uya