Filters
1 Hit in 0.041 sec

New Muricidae (Neogastropoda) faunas from the Middle Miocene of Hungary

Zoltán Kovács
2020 Foldtani Kozlony  
Összefoglalás Jelen tanulmány a badeni (kora-középső-miocén) Középső-Paratethys gastropoda-diverzitásának pontosabb ismeretéhez járul hozzá hét Muricidae-összlet bemutatásával. A több mint 50 fajt tartalmazó anyag a badeni Pannóniaimedence északi és nyugati részéből, a Börzsöny, a Bakony és a Mecsek hegységből származik. Bánd kora-badeni faunája különleges figyelemre tarthat igényt egy faj, a Janssenia echinulata ( PUSCH) szokatlan gyakorisága miatt. Mecsekpölöskén a Favartia suboblonga
more » ... suboblonga (D'ORBIGNY), míg Hidas térségében egy középső-badeni feltárás faunájában az Ocinebrina confluens (EICHWALD) faj jelenik meg más lelőhelyekhez képest tömeges előfordulásban. Néhány ritka species szélesebb ősföldrajzi elterjedése mellett nyolc faj: Bolinus brandaris torularius (LAMARCK), Dermomurex scalaroides (BLAINVILLE), Pterynotus pseuderinaceus (BOETTGER), Ocinebrina landaui KOVÁCS, Pteropurpura friedbergi (COSS MANN & PEYROT), Phyllocoma michelottii (BELLARDI), Coralliophila sacyi (COSSMANN & PEYROT), C. serraticincta BAŁUK, valamint egy tropho nine nemzetség, a Pterynopsis új magyarországi előfordulása dokumentálható a vizsgált anyag alapján. Egy új faj, Ocinebrina bertai n. sp. is bevezetésre kerül a bándi középső-miocén lelőhelyről. Abstract The aim of this paper is to contribute to a better understanding of the actual diversity of the Early -Middle Badenian (Langhian; middle Miocene) gastropods from the Central Paratethys. This will be attempted by presenting seven Muricidae assemblages including more than 50 species from the northern and western part of the Pannonian Basin
doi:10.23928/foldt.kozl.2020.150.3.449 fatcat:rmu6st754jh5xhrsqtf7gj6tuy