Filters
1 Hit in 0.036 sec

Searching for a Method of Optimal Capital Structure Determination
W poszukiwaniu metody wyznaczania optymalnej struktury kapitałowej

Krzysztof Rudnicki
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2017.51.6.367 fatcat:itksx7jov5dfrlikxxcyyvrsvy