Filters
1 Hit in 0.21 sec

Yaşlılarda bağışıklama

Ahmet Çağrı Büke
2015 Ege Tıp Dergisi  
Öz Modern tıpta tanı ve tedavideki ilerlemelere karşın enfeksiyon hastalıkları günümüzde de yüksek morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmada her yaş grubu için olduğu gibi yaşlılarda da en etkili uygulama bağışıklamadır. Bu yazıda sağlıklı ve altta bazı kronik hastalığı olan yaşlılarda uygulanan aşılar ve uygulama yöntemlerinden söz edilecektir. Anahtar Sözcükler: Aşı, bağışıklama, enfeksiyon hastalıklarından korunma, yaşlı. Abstract In
more » ... lı. Abstract In spite of the advances in the diagnosis and treatment, infectious diseases continue to be the one of the major cause of high morbidity and mortality. In the prevention of infectious diseases the most effective implementation is immunization in elderly as in all age groups. In this article immunization and its application for healthy elderly and elderly with underlying chronic diseases will be mentioned.
doi:10.19161/etd.344146 fatcat:z336vt6zzbct7o6idh7clqdgfq