Filters
1 Hit in 0.035 sec

Burns Caused by Sitting on Corrosive Material

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Esophageal burns because of corrosive material intake are seen in childhood. Sometimes chemical burns are seen as a result of contact of corrosive material with skin. Our case is a two-year-old boy child's genital region burns as a result of siting on corrosive material. This is the first case of genital burns because of corrosive material contact in the literature. Abstract Koroziv madde içimi sonucu, özafagial yanıklar çocuklar arasında sık görülür. Bazen, kimyasal maddelerin teması ile
more » ... delerin teması ile ciltte yanıklar oluşur. Vakamız, 2 yaşında, kimyasal maddenin üzerine oturması ile genital bölge yanığı olan erkek çocuktur. Bu şekilde yanık oluşumu ile literatürdeki ilk vakadır.
doi:10.4328/jcam.4450 fatcat:vlakapgtmvcdbjoxagcdkflmai