Filters
1 Hit in 0.043 sec

Demokracja a liberalizm

Karol Jasiński
2016 Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych  
Patrząc na polityczną mapę Europy trzeba stwierdzić, że dominującą formą ustroju poszczególnych państw oraz sprawowania w nich władzy jest demokracja. Przybiera ona z reguły postać demokracji liberalnej, którą niekiedy utożsamia się z demokracją parlamentarną lub konstytucyjną. Demokracja liberalna charakteryzuje się systemem przedstawicielskim, przestrzeganiem praw człowieka, rządami prawa oraz respektowaniem praw mniejszości. Szacuje się, że obejmuje ona swoim zasięgiem ok. 40 % populacji.
more » ... 40 % populacji. Może się wydawać, że związek demokracji z liberalizmem jest rzeczą naturalną. Jednak nie jest to przekonanie słuszne. Początkowo bowiem liberalizm jako pewna ideologia stał w opozycji do demokracji. Dopiero z czasem doszło między zwolennikami obu stanowisk do swoistego porozumienia, w wyniku którego wykrystalizowała się właśnie demokracja liberalna. Poniższe rozważania stanowią próbę zaprezentowania zasadniczych założeń zarówno demokracji, jak i liberalizmu. Na tym tle zostanie dopiero ukazana możliwość istnienia demokracji liberalnej. Należałoby też podkreślić, że owe analizy, nawiązujące do poglądów wybranych teoretyków życia społecznopolitycznego, będą miały charakter głównie filozoficzny.
doi:10.15290/idea.2016.28.1.06 fatcat:wawgkvpch5bvnesdu7xccxk3hy