Filters
1 Hit in 0.1 sec

Impact of Radio Fingerprints Processing on Localization Accuracy of Fingerprinting Algorithms

J. Machaj, P. Brida
2012 Elektronika ir Elektrotechnika  
J. Machaj, P. Brida. Impact of Radio Fingerprints Processing on Localization Accuracy of Fingerprinting Algorithms // Electronics and Electrical Engineering. -Kaunas: Technologija, 2012. -No. 7(123). -P. 129-132. In the paper impact of different processing of measured RSS data on localization accuracy is investigated using simulations. In simulations four different fingerprinting localization algorithms developed for use with Wi-Fi were used. Used fingerprinting algorithms are described in
more » ... e described in detail. Model created in Matlab environment used for simulations is also described. Achieved simulation results shown that different processing of measured RSS data has impact on localization accuracy and can improve performance of rank based fingerprinting algorithm. Ill. 3, bibl. 6, tabl. 1 (in English; abstracts in English and Lithuanian). J. Machaj, P. Brida. Pirštų atspaudų signalų apdorojimo įtaka lokalizavimo tikslumui // Elektronika ir elektrotechnika. -Kaunas: Technologija, 2012. -Nr. 7(123). -P. 129-132. Naudojant modeliavimą nagrinėjama išmatuotų PSS duomenų apdorojimo įtaka lokalizavimo tikslumui. Sukurti keturi pirštų atspaudų lokalizacijos algoritmai, skirti naudoti per Wi-Fi. Aprašytas modelis sukurtas "Matlab" aplinkoje. Gauti modeliavimo rezultatai rodo, kad skirtingas išmatuotų PSS duomenų apdorojimas turi įtakos lokalizavimo tikslumui ir gali pagerinti pirštų atspaudų atpažinimo algoritmo našumą. Il. 3, bibl. 6, lent. 1 (anglų kalba; santraukos anglų ir lietuvių k.).
doi:10.5755/j01.eee.123.7.2391 fatcat:23adwvj44ves5lny3vbmac7ogu