Filters
1 Hit in 0.025 sec

Zestawienie publikacji i ważniejszych osiągnięć Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Anna Guzy, Bernadeta Niesporek‑Szamburska, Helena Synowiec
2019 Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Jezyka Polskiego  
Wydane do roku 1999 Mikuta M.: Kultura żywego słowa. Warszawa 1961. cof alik J., tabakowska I.:
doi:10.31261/tpdjp.2019.28.16 fatcat:skwwy7h6engjnfk2ftrbxiypmu