Filters
1 Hit in 0.039 sec

The Most Advantageous Offer and the Estimated Value of the Public Contract and "the Extremely Low Price" in the System of Public Procurement
Najkorzystniejsza oferta i wartość szacunkowa zamówienia publicznego a "rażąco niska cena" w systemie zamówień publicznych

Wacława Starzyńska
2018 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2018.52.1.181 fatcat:zwltnnygn5ez3dvabd7lgsif6i