Filters
1 Hit in 0.038 sec

Internet jako medium pamięci zbiorowej młodych ludzi. Przykład sieciowej aktywności wokół filmu Miasto 44

Maciej Białous, Piotr Gliński
2016 Studia Podlaskie  
Słowa kluczowe: Pamięć zbiorowa, Internet, Facebook, Miasto 44, Powstanie Warszawskie, film historyczny, film polski Pamięć zbiorowa to w ujęciu Barbary Szackiej, "[zbiór] wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających ją postaciach i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także sposobów ich upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka tej zbiorowości. Inaczej mówiąc, [...] wszystkich świadomych odniesień do przeszłości,
more » ... do przeszłości, które występują w bieżącym życiu zbiorowym" 1 . Naukowa refleksja nad tym zjawiskiem ma długą tradycję, sięgającą lat 20. XX wieku i pionierskiej pracy socjologa Maurice'a Halbwachsa 2 . Współcześnie temat wciąż wzbudza zainteresowanie licznych badaczy, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, m.in. socjologię, historię, czy psychologię społeczną. Wydaje się, że jedną z ważnych przyczyn współczesnego zainteresowania tematem jest pluralizacja treści i form upamiętniania. Jak twierdzi Halbwachs, "społeczeństwo, zależnie od okoliczności i zależnie od czasu, rozmaicie przedstawia sobie przeszłość: zmienia bowiem swoje konwencje". 3 Obecnie, podstawowym medium masowej komunikacji, a tym samym platformą służącą konstrukcji pamięci zbiorowej, staje się Internet. Wydaje się, że konwencje komunikacji w sieci w coraz większym stopniu decydują o tym, które wydarzenia z przeszłości są pamiętane oraz w jaki sposób są upamiętniane. Świadczy o tym m.in. postępujący proces cyfryzacji zasobów pamięci 1 B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 19. 2 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969. 3 Tamże, s. 407.
doi:10.15290/sp.2016.24.13 fatcat:434xjj7awnd7ndadszsomugvju