Filters
1 Hit in 0.043 sec

Het huis gezegd de Grooten Moor - Inventaire archéologique

Hugo Collumbien
2017 Ghendtsche Tydinghen  
Op 5 mei 1897 stelde Ernest Lacquet in de rubriek "Burgerlijke Bouwwerken-Hoogpoort nr.52-XVIe eeuw", in het Frans, een fiche op over HET HUIS GEZEGD DE GROOTEN MOOR De mooi ingedeelde gevel is herbouwd geweest in Balegemse steen in het begin van de XVIe eeuw of misschien zelfs op het einde van de XVe eeuw. Hij werd geplaatst tegen de oude bouw die bewaard bleef, als vervanging voor de oude houten gevel. Hij is vier en twintig meter hoog. Hij bestaat, zoals de tekening het aanduidt, uit een
more » ... nduidt, uit een onderbouw, drie rijen vensters, vier op het gelijkvloers, vijf op de eerste verdieping, drie op de tweede verdieping. De vensters, van een rechthoekige vorm, zijn onderverdeeld door spijlen. Op het gelijkvloers verschaft een trap toegang tot de ogivale deur. De eerste verdieping wordt ondersteund door vijf kleine boogjes die de vensteropeningen en het tympaan van de deur op het gelijkvloers omlijsten. In de fries, tussen de eerste en tweede verdieping, bemerkt men het kenteken dat een reus voorstelt, gewapend met een schild, die een pijl uit zijn koker trekt; daaronder de Vlaamse inscriptie Dit is den grooten moor. Als bekroning een zeer hoge trapgevel. Boven op de trappen staan beurtelings puntige siertorentjes. Binnenin duiden het onregelmatig Doorniks metselwerk van de zijmuren, de booggewelven van de kelders en de gevel van de binnenkoer op een zeer vroege bouwdatum. Het houten geraamte is zeer goed bewaard; de balkzolen getuigen van mooi timmerwerk. Het oud ijzeren smeedwerk is nog bewaard op enkele deuren en op de eiken vensterramen.
doi:10.21825/gt.v15i4.7057 fatcat:tdjrhy7rcbdbxfhzwxmc6xmpse