Filters
1 Hit in 0.041 sec

Perspective of smaller air forces
Perspektivnost 'manjih vazduhoplovnih snaga'

Božidar Cmiljanović, Slaviša Vlačić
2017 Vojno delo  
Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Катедра војног ваздухопловства овом раду је извршена подела ваздухопловних снага према нивоу пројекције ваздухопловне моћи и дефинисање "мањих ваздухопловних снага" према критеријумима оперативних способности и самодовољности снага. Описана је довољност ваздухопловне моћи и захтеви по питању места и улоге "мањих ваздухопловних снага" у заштити националних вредности и интереса. Представљени су будући изазови од значаја на одлуку за поседовање и
more » ... за поседовање и развој "мањих ваздухопловних снага". Посебно је образложена неопходност одржања способности "мањих ваздухопловних снага" и спречавање њиховог деградирања у категорију "урушених ваздухопловних снага". Перспективност "мањих ваздухопловних снага" приказана је кроз аспекте усклађивања дугорочног плана и програма развоја снага са политиком и стратегијом националне безбедности, професионалнoм стручности, као и кроз усмеравање ка развоју структуре снага. Представљен је начин уравнотежења низа различитих фактора као би у перспективи "мање ваздухопловне снаге" остале релевантан чинилац у одбрани националне безбедности. Кључне речи: ваздухопловне снаге, стратегија, организација Увод естриктивна буџетска политика финансирања система одбране, у територијално малим државама са малим националним буџетима, намеће доносиоцима одлука, на највишем војном и државном нивоу, потребу преиспитивања начина одржавања оперативних способности оружаних снага, неопходних за извршавање додељених мисија и задатака. Да би оружане снаге "преживеле" у условима смањења буџета за одбрану у средњорочном планском периоду, намеће се неопходност одрицања од дела способности, дела јединица или чак и целокупних видова. У условима немогућности * bozidar.cmiljanovic@vs.rs * * slavisa.vlacic@va.mod.gov.rs У Р
doi:10.5937/vojdelo1708209c fatcat:llqe64s3azcxnjmgk3jvebmca4