Filters
1 Hit in 0.044 sec

IMPROVED MOTION TYPE IDENTIFICATION METHOD USING MOBILE DEVICE SENSORS

Jakub Smołka, Przemysław Troć, Maria Skublewska-Paszkowska, Edyta Łukasik
2016 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
This paper presents an application of built-in sensors of a mobile device -a more robust version of authors' own motion type detection method introduced in previous work. Use of accelerometer and magnetometer for recording acceleration in the World's coordinate system is explained. The original results and identification criteria are briefly described. New tests and their results are presented. An improved version of the motion type identification method is introduced. Streszczenie. Artykuł
more » ... czenie. Artykuł przedstawia zastosowanie sensorów urządzeń mobilnych -bardziej rozbudowaną wersję autorskiej metody identyfikacji rodzaju ruchu. Metoda ta została zaproponowana we wcześniejszej pracy. Krótko omówione zostało zastosowanie akcelerometru i magnetometru do pomiaru przyspieszenia we współrzędnych świata. Przedstawiono wyniki wstępnych pomiarów razem z oryginalnymi kryteriami rozpoznawania ruchu. Opisano nowe przeprowadzone eksperymenty i ich wyniki. Zaproponowano ulepszoną wersję metody rozpoznawania rodzaju ruchu. Słowa kluczowe: przetwarzanie mobilne, sensory, rozpoznawanie rodzaju ruchu
doi:10.5604/20830157.1201310 fatcat:etm4wph6g5czpmc4nk7re36diu