Filters
1 Hit in 0.037 sec

Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України

Червякова О. В.
2020 Zenodo  
Постановка проблеми. Сьогодні актуальною є проблема відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її національної безпеки в умовах збройного конфлікту, що пов'язано з тимчасовою окупацією частини суверенних території, спробою анексії Автономної Республіки Крим. Метою статті є характеристика такої компоненти правосуддя перехідного періоду, як притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини з наголосом на практику притягнення до відповідальні за
more » ... відповідальні за воєнні злочини в Україні (аналіз сучасного стану та на цій основі визначення перспектив підвищення ефективності відповідної діяльності). Використані методи загальнонаукового пізнання та спеціально-юридичні. За допомогою методу системного аналізу охарактеризовано сучасний стан проблематики. Логіко-семантичний метод використано для формування поняття воєнного злочину. Методи документального аналізу, критичної оцінки та порівняння положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду, вироків воєнних трибуналів, Кримінального кодексу України задіяні для визначення сучасних основ правового регулювання відповідальності за міжнародні злочини, а також для виділення вад такого регулювання в законодавстві України. Результати. 1. Сформоване поняття та охарактеризовано матеріальний, ментальний та контекстуальний елементи міжнародного злочину. 2. Виділено ознаки, охарактеризовано елементи, визначено поняття воєнного злочину. 3. Обґрунтована необхідність розробки та прийняття концепції перехідного правосуддя, компонентами якої запропоновано визначити: а) встановлення істини; б) репарації; в) притягнення до відповідальності; г) інституційну перебудову, д) утворення судових та позасудових механізмів національного, міжнародного, гібридного характеру. Окрему увагу приділено такій з компонент правосуддя перехідного періоду в Україні як притягнення до відповідальності з виділенням наступних складових: 1) законодавчі зміни в частині регулювання відповідальності за міжнародн [...]
doi:10.5281/zenodo.3883834 fatcat:i34dahip4zeohfvw42lmmeljq4