Filters
1 Hit in 0.039 sec

Een onderzoeksagenda voor BIV/AO

E. H. J. Vaassen
2000 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In Nederland kent het vakgebied bestuurlijke informatieverzorging en administratieve organisa-tie, kortweg BIV/AO of gemakshalve AO, een rij-ke historie. Die historie gaat zo'n 100 jaar terug toen een discussie ontstond over de beginselen van de inrichtingsleer. Met name auteurs als Volmer (1897), Limperg (1908), Polak (1917), Sternheim (1928) en van Essen (1929) mengden zich zeer expliciet in deze discussie 1 . Het vakge-bied is van meet af aan sterk praktijkgeoriënteerd geweest. Zowel
more » ... eest. Zowel onderwijs als onderzoek volgden de ontwikkelingen in de praktijk van de accoun-tantscontrole. Het vak heeft dankzij die praktische inslag altijd een grote stempel gedrukt op accoun-tantsopleidingen en de laatste decennia op de con-trollers- en operational audit-opleidingen, maar een eigen onderzoeksagenda moest worden ont-beerd. In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor een dergelijke onderzoeksagenda, uiteraard vanuit de premisse dat deze bestaanbaar is.
doi:10.5117/mab.74.11744 fatcat:ked5txcbsrdgtkc2aoo2agknza