Filters
1 Hit in 0.041 sec

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии. В 2 томах, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstskola / Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. 2 siejumūs. Lingvoterritorial dictionary of Latgale. 2 volumes, red. Ilga Šuplinska, Rēzeknes Augstškola

Teresa Rączka-Jeziorska
2018 Zapiski Historyczne  
doi:10.15762/zh.2018.38 fatcat:mprkj22fnrdrjamfwbzxf6wzua