Filters
1 Hit in 0.04 sec

Zgornje Radvanje, Cluster 10 – a Late Neolithic pit with a structure and smaller pits

Bine Kramberger
2011 Documenta Praehistorica  
Many hollows defined as pit houses are known from the Neo-Eneolithic period. Similar pits were also detected at the Neo-Eneolithic settlement of Zgornje Radvanje. The cluster of pits presented in this paper shows a stratigraphic sequence. One of the phases yielded a structure. Pottery forms, production and decoration are presented for each individual phase. A comparison of pottery forms and decoration with other sites indicates that the earliest pottery assemblages originate from the late
more » ... from the late Neolithic period. IZVLE∞EK -Iz neo-eneolitskega obdobja so poznane ∏tevilne jame, ki so opredeljene kot zemljanke. Podobne jame so bile odkrite tudi v neo-eneolitski naselbini Zgornje Radvanje. V kompleksu jam, ki ga predstavljamo je bila odkrita stratigrafska sekvenca, v kateri objekt predstavlja le eno izmed faz. Po posameznih fazah smo predstavili kerami≠ne oblike, tehnologijo izdelave keramike in ornament. Na podlagi primerjav oblik lon≠enine ter ornamentov z drugimi najdi∏≠i, smo kerami≠ne zbire naj-starej∏ih faz ≠asovno umestili v obdobje poznega neolitika.
doi:10.4312/dp.37.27 fatcat:hqwfjtxg4vannfoiqv3sabsofy