Filters
1 Hit in 0.29 sec

Numerical Aspects of a Pneumatic Tyre Model Analysis

Józef Pelc
2009 Technical Sciences  
This paper presents a method of axisymmetric analysis of a pneumatic tyre model, based on the finite element method. A brief characterisation has been provided of a heterogeneous tyre model, which consists of three groups of materials: cord-rubber composite, physically nonlinear rubber and bead wire steel. The system is also geometrically nonlinear. This is all reflected in a detailed block diagram of the author's in-house code intended for analysis of deformation and strength of pneumatic
more » ... h of pneumatic tyres. The results of exemplary calculations made with the use of this code are presented. NUMERYCZNE ASPEKTY ANALIZY MODELU OPONY PNEUMATYCZNEJ Józef Pelc Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Słowa kluczowe: opona, program obliczeniowy, metoda elementów skończonych, schemat blokowy, deformacja, wytrzymałość. Abstrakt W pracy przedstawiono sposób analizy obrotowo-symetrycznego modelu opony pneumatycznej bazującego na metodzie elementów skończonych. Podano krótką charakterystykę modelu niejednorodnej opony, w której wyróżniono trzy grupy materiałów: kompozyt kord-guma, fizykalnie nieliniową gumę i stal drutówek. Układ charakteryzuje się również nieliniowością geometryczną. Wszystko to ma swoje odbicie w szczegółowo przedstawionym schemacie blokowym programu autorskiego przeznaczonego do analizy deformacji i wytrzymałości opon pneumatycznych. Zamieszczono wyniki przykładowych obliczeń wykonanych za pomocą tego programu.
doi:10.2478/v10022.009-0016-5 fatcat:dhmhucinb5blrohsdcprxel33a