Filters
1 Hit in 0.035 sec

Fluorine compunds - industrial applications and side effects of their presence in nature
Związki fluoroorganiczne - przemysłowe zastosowanie i skutki ich obecności w środowisku przyrodniczym

Marta K. Żebrowska
2013 Engineering Sciences And Technologies  
doi:10.15611/nit.2013.2.08 fatcat:prmak44tgbgwxnqtfaewbsklfu