Filters
1 Hit in 0.041 sec

Nevaljanost potestativnih uvjeta u korist obvezanika i pactum displicentiae

Marko Sukačić
2019 Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu  
Pregledni znanstveni rad Primljeno: kolovoz 2018. U radu se obrađuje nevaljanost potestativnih uvjeta u korist uvjetno obvezane strane ugovora te problem iznimnog položaja kupoprodaje na pokus rimskoga prava, tj. ugovora o kupoprodaji s dodanim uglavkom pactum displicentiae prema kojem bi ugovor, odnosno njegov učinak bio ovisan o (ne)zadovoljstvu kupca kupljenom stvari. U prvom dijelu rada izlaže se problematika nevaljanosti potestativnih uvjeta u korist uvjetno obvezanog te priroda iznimaka
more » ... priroda iznimaka koje se susreću u izvorima. Nakon toga slijedi raščlamba općih karakteristika uglavka pactum displicentiae, s posebnim osvrtom na činjenicu da je uvjetovana okolnost zadovoljstvo kupca, što bi ga činilo potestativnim uvjetom. Uzimajući u obzir navedeno zatim se obrađuju tumačenja romanista kojima se pokušava opravdati postojanje pactum displicentiae. Zaključno se izlaže vlastiti stav o razlozima prihvata valjanosti uglavka. Ključne riječi: si volam, kupnja na probu, pactum displicentiae, potestativni uvjet, rimsko pravo I. UVOD Uzgredno, uređujući pitanje kaduciteta kod oporučnih raspolaganja pod uvjetom, u Justinijanovoj konstituciji C. 6, 51, 1, 7 uvjeti su, s obzirom na to ovisi li njihovo ispunjenje o volji uvjetno ovlaštenoga ili ne, ili ovisi samo dije-* Dr. sc. Marko Sukačić, asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek; msukacic@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9113-7421
doi:10.3935/zpfz.69.1.05 fatcat:3h6wekefqfck5djzlbopswx7xm