Filters
1 Hit in 0.26 sec

Gazdasági etika az antropocén korban

Knut Ims, Antonio" Tencati, László Zsolnai
2019 Magyar Tudomány  
3 az MTA doktora, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem zsolnai@uni-corvinus.hu ÖSSZEFOGLALÁS A geológusok által antropocénnek nevezett korunk az elmúlt ötven-hatvan év emberi tevékenységeinek kumulatív következménye. A Föld ökológiai rendszereinek drámai romlása az emberiség jelenlegi termelési és fogyasztási mintáinak és gyakorlatának az eredménye. Az üzleti tevékenységek mára dominánssá váltak a társadalom szinte minden életszférájában a Föld legtöbb országában. Az ökológiai rendszerek
more » ... ológiai rendszerek eltartóképességének figyelmen kívül hagyása komoly károkat okoz az emberi és a természeti életformákra mind a jelenben, mind pedig a jövőben. A gazdasági etikának komoly szerep jut a fenntartható üzleti szervezetek kialakításában. Ennek részeként, különösen fontos a jelenlegi uralkodó menedzsmentelméletek és üzleti gyakorlatok meghaladása. A fő feladatok (i) a frugális (mértéktartó, takarékos) termelési és fogyasztási modellek kidolgozása és terjesztése, és (ii) a természeti létezők önértékűségének az érvényre juttatása. Ehhez új, progresszív üzletek szükségesek, amelyek által az üzleti szervezetek -a profit-termelés mellett -a társadalom, a természet és a jövő generációk közös javát szolgálhatják.
doi:10.1556/2065.180.2019.4.2 fatcat:qly2es3cwvczpisuc6m3fudx34