Filters
1 Hit in 0.04 sec

Térbe zárt kert
Enclosed garden

Harangi A., Török D., Kovács Zs.
2017 International Journal of Engineering and Management Sciences  
Absztrakt. A bezárt kertek kiérlelt archetípusa a hortus conclusus, a középkori kolostorudvarok kertjei. A hortus conclusus, mint egy prizma összegyűjti az összes megelőző bezárt kert változatot, tökéletes típust hoz létre, majd belőle fejlődnek tovább napjaink bezárt kertjeinek végtelen variációi. A hortus conclusus kortárs beteljesülése Peter Zumthor Serpentine Gallery pavilonja. A kutatásunk célja a kortárs kertek tipológiai gyűjteményének elkészítése, melynek alapja a kert határa, a kertet
more » ... t határa, a kertet határoló fal vizsgálata. A kert határát Dom Hans van der Laan építészetelmélete és vaalsi kolostorbővítése alapján közelítettük meg. A tipológiát hat kortárs bezárt kert elemzésével mutatjuk be, az egyszerű tömör falas bekerített tértől, a fal teresedései által tömeggé vált határon át, amíg a fal teljesen eltűnik és az udvart meghatározó épülettömeg jelenti a határt. A tipológia továbbvitele, amikor a falak alaprajzi és a falban lévő nyílások szerinti megnyitását vizsgáljuk. Abstract. The archetype of the enclosed garden is the medieval hortus conclusus, which make the perfect type from the former types. The enclosed gardens of nowadays have developed from the hortus conclusus, which behave like a prism. Peter Zumthor's Serpentine Gallery Pavilion is the best example for the contemporary hortus conclusus. The purpose of our study to make a typological collection about contemporary enclosed gardens. The base of the typology is the borderline of the garden, the wall of the garden. We based the study of borderline to Dom Hans van der Laan's architectural theory and his monastery building in Vaals. We analyze the typology by six contemporary enclosed gardens from the simple wall to the building volume through the volumes of the wall. The openings of the walls can be the next way of our analysis.
doi:10.21791/ijems.2017.1.5. fatcat:ngkrf2ptpffh3iaqhqyeg3lera