Filters
1 Hit in 0.36 sec

Strijders van natuur? De complexe geschiedenis van legers en natuurbehoud

Sander Govaerts
2019 Groniek  
De complexe geschiedenis van legers en natuurbehoud. Vergeet Greenpeace, Natuurmonumenten en Ark. De Nederlandse natuur heeft een nieuwe engelbewaarder: Defensie. Militaire domeinen bieden vrijhavens voor allerlei zeldzame dieren en planten en hebben de terugkeer van de wolf in West-Europa mede mogelijk gemaakt. Deze bijdrage beargumenteert dat legers al eeuwenlang ecosystemen hebben beschermd en behouden, omdat dit militaire noden diende. De invloed van soldaten op natuur en milieu is zeer
more » ... milieu is zeer complex en omvat zowel destructie als natuurbehoud. Als de krijgsmacht wil bewijzen dat zij het beter doet dan middeleeuwse en vroegmoderne soldaten, dan heeft zij nog heel wat voor de boeg. Defensie is niet bepaald een organisatie die men spontaan met natuurbescherming associeert. Toch spelen juist militaire organisaties, waaronder het Nederlandse leger, een belangrijke rol in milieubehoud anno 2019. Een belangrijk onderdeel van de zogenaamde Natura-2000 gebieden, domeinen die van Europa speciale bescherming krijgen omwille van hun biodiversiteit, worden door de krijgsmacht beheerd. Dit geldt met name voor droge heide en zandduinen. Niels Gilissen, ecoloog bij Defensie en natuurfotograaf, publiceerde in 2013 zijn boek Missie Natuur, om deze kant van de krijgsmacht aan het grote publiek te tonen.
doi:10.21827/groniek.220.37113 fatcat:pa5bgwowh5g6rcje5msigfulna